26 Mayıs 2017 Cuma

RAMAZAN AYI VE ORUÇ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

                                          وَمَن يَعْتَصِم بِاللّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ         

MÜBAREK RAMAZAN AYI TÜM İSLAM ELEMİNE            
                      HAYIRLARA VESİLE OLSUN 
                                   


                                                  RAMAZAN VE ORUÇ


Ey iman edenler oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz.


Bakara Süresi/183


Size farz kılınan oruç, sayılı günlerdedir. İçinizden hasta olan veya yolculukta bulunan ise, diğer günlerde, tutamadığı günler sayısınca tutar. Ona dayanıp kalacaklar üzerine de bir yoksulu doyuracak kadar fidye gerekir. Her kim de hayrına fidyeyi artırırsa, hakkında daha hayırlıdır. Bununla beraber, eğer bilirseniz, oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır.


Bakara Süresi/184


 O Ramazan ayı ki, insanları irşad için, hak ile batılı ayıracak olan, hidayet rehberi ve deliller halinde bulunan Kur'ân onda indirildi. Onun için sizden her kim bu aya şahit olursa onda oruç tutsun. Kim de hasta, yahut yolculukta ise tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde kaza etsin. Allah size kolaylık diler zorluk dilemez. Sayıyı tamamlamanızı, size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir etmenizi ister. Umulur ki şükredersiniz.


Bakara Süresi/185


Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helâl kılındı. Onlar sizin için birer elbise, siz de onlar için birer elbisesiniz. Allah sizin kendinize kötülük ettiğinizi bildi ve tevbenizi kabul edip sizi bağışladı. Artık (ramazan gecelerinde) onlara yaklaşın ve Allah'ın sizin için takdir ettiklerini isteyin. Sabahın beyaz ipliği (aydınlığı), siyah ipliğinden (karanlığından) ayırt edilinceye kadar yeyin, için, sonra akşama kadar orucu tamamlayın. Mescitlerde ibadete çekilmiş olduğunuz zamanlarda kadınlarla birleşmeyin. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın bu sınırlara yaklaşmayın. İşte böylece Allah âyetlerini insanlara açıklar. Umulur ki korunurlar.


Bakara suresi/187


De ki: Siz dininizi Allah(c.c)'a mı öğretiyorsunuz? Oysa Allah(c.c) göklerde olanları da bilir, yerde olanları da. Allah(c.c) her şeyi hakkıyla bilendir.


Hucurat Suresi/16


Bu ayette Allah(cc) ın koyduğu dini değiştirenlere ve onun adına din tanzim edenlere ihtardır .


Bizim sahurumuzu kısıtlayan namazımızı vaktinden önce kıldıranlar bunun vebalini veremeyeceklerdir.


Resulullah efendimizin zamanında teleskop yoktu onlar tanyerine göre yiyip içiyorlardı onların oruçları sakatmı oldu da siz bizim oruçlarımızı  sağlam  etmek için mi  böyle bir uygulama başlattınız.Oruçlarımızı  teknolojiye bağladınız.korkum o ki sizler dinin helallerini haramlarınıda tıbba bağlarsınız sonrada tıp ve teknoloji dinini yayarsınız da müslümanları delalete düşürürsünüzde hesabını veremezsiniz.


Aşağıdaki hadisi şerif ise  onların ilmi durumlarını göstermektedir. Yani alim olmadıklarını göstermektedir.İşte sizler bu hadisi şerifteki delalatte olan ve delalete düşüren alimlersiniz.


ABDULLAH İBN-İ AMR radiyallahu anhuma  dan rivayete gore,


Nebi(sav)in şöyle buyurduğunu işittim, demiştir: Allah(cc)u Teala ilmi size ihsan buyurduktan sonra hafızanızdan söküp almaz. Lakin cemiyetin ilim adamlarını ilimleriyle beraber  cemiyet içinden alır. Artık kara cahil bir zümre kalır. O sırada halk bunlardan dini ihtiyaçlarını soracaklar. Onlar da (şahsi) rey ve arzularıyla cevap vererek, hem halkı idlal(doğrudan hakikatten ayırmak) edecekler, hem de kendileri delalette kalacaklar.


                                     Sahihi buhari muhtasarı Tecrid-i sarih tercemesi/2174


Ebu Hüreyre radiya-allahu anh-den


Resulullah sallalahu aleyhi vesellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:


Oruç bir kalkandır.(oruçluyu insani ihtiraslardankorur)Oruçlu kötü söz söylemesin! Oruçlu kendisiyle itişip dalaşmak isteyene iki kez ben oruçluyum desin.


Ruhum yed-i kudretinde olan  Allah(cc) yemin ederimki,Oruçlu ağızın  kokusu  Allah(cc)teala indinde misk kokusundan daha temizdir.(Cenab-ı Hak buyurmuştur ki:) Oruçlu kimse benim(rızam) için yemesini,içmesini,cinsi arzusunu bırakmıştır.Oruç doğrudan doğruya bana edilen (riya karışmayan) bir ibadettir.Onun (sayısız)ecrini de doğrudan doğruya ben veririm.Halbuki başka ibadetlerin hepsi on misliyle ödenmektedir.


Tecr. Sar. terc./897


Ebu Hüreyre (ra)den 


Resulullah(sav) efendimizin şöyle buyurduğu rivayet edilmişdir.


Ramazan-ı şerif girdiğinde Cennet kapıları açılır .Cehennem kapıları da kapanır.Bütün şeytanlarda zincire vurulur.


Tecr. Sar. terc./900


Ebu Hüreyre (ra)den


Resulullah (sav) efendimizin şöyle buyurduğu rivayet edilmişdir:;


Kim yalan söylemeyi, ve yalanla amel etmeyi bırakmazsa Cenab-ı hakO Kimsenin yemeyi içmeyi bırakmasına  hiç değer vermez.
Tec. Sar. Terc/901


Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: "İslâm beş esas üzerine bina edilmiştir: Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi olduğuna şehâdet etmek, namaz kılmak, zekât vermek, Kâbe'yi haccetmek, ramazan orucu tutmak."


 (Buhârî, Îman 1)


Yüce peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır


Ramazan ayına eriştiğinizde Oruca, hilalİ görünce oruca başlayın ve hilali görüncede orucu bitirin


Buhari kitab-ı  savm


ORUÇ:İbadet niyetiyle  sahurdan  iftar vaktine kadar,Yemekten içmekten cinsi münasebedten Nefsini men etmektir.


Ramazan  Orucu Hicretin  ikinci senesinde  Şaban  ayında farz kılınmıştır


Oruca niyyet etmek:Her hangi bir oruç olursa olsun kalben niyet edilirse olur niyet edilmese oruç olmaz Ramazan ayında ise sahura kalkmakta niyet etmek tir.Ancak niyet etmek şarttır.


Akşam iftar ederken şu duanın yapılması sünnettir.


Allahümme leke sumtu ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü ve ala rızgıke eftartü ve sevmel ğadi min şehriramazane neveytü feğfirli ma kaddemtü vema ahertü


Anlamı:Allahım senin rızan için oruç tuttum  sana iman ettim sana güvendim senin verdiğin rızıkla iftar ettim(orucumu açtım)Ramazanın yarınki orucunada niyet ettim  benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla AMİN.


Oruç un farzolması nın  şartları:


1.İslam dinini kabul etmiş olmak(müslüman olmak)


2 akıllı olmak  yani aklı başında olmak (delişolanlara hiçbir ibadetin farz olmadığı gibi oruçta farzdeğildir)


3 Akıl baliğ: yani kendisini bilmek(erişkin olmak)


4 Ramazan ayında olmak (Ramazanın dışında tutulan oruçlar farz değil nafiledir)


5 Sağlıklı olmak özürlü olmamak(Doğuştan özürlü olanlar)


Orucu kazaya bırakmanın şartları:


1Yolcu olmak (seferi  yani evinin  yada memleketinin dışında olmak)Yolculuk müddetince tutamadıkları oruçlarını evlerine döndüklerinde kaza ederler tutarlar.


2 Geçici olarak hasta olamak(kadınların haiz hali,renkli,adetli)Hastalıklrı iyleşince oruçlarını kaza ederler tutarlar.


Kefaret nedir


Kefaret ramazan ayında orucunu kasten bozan kişiye verilen dini cezadırki  buna karşılık (60+1=61 günlük oruçtur birgün tutmadığı altmış günde cezadır)kefaret yalnız ramazan ayındaki oruç için dir. Nafile oruçlara uygulanmaz.Kefaret orucu tutmamanın değil orucu bozmanın cezasıdır.


Orucu bozan şeyler nelerdir:


1 Yemek


2 İçmek


3 Cinsi münasebette bulunmak


4 Oruçlu iken susuzluğu açlığı giderecek herhangi bir şeyi ağız dışından (iğne yada serumla almak) Hasta olanlar zaten oruçlarını kaza ederler oruçlu olupta hasta olmayanların böyle bir şey yapması orucu bozar)


5 Dişlerin arasında kalan nohut büyüklüğünde oln yiyecek


6 Ağız dolusu istifra etmek


7 Zevk için yapılan  şeylerde orucu bozar(sakız çiğnemek aşırı öpüşmek sevişmek ot kullanmak Sigara  enfiye esrar eroin alkol koklamak.)


Orucu bozmayan şeyler:


1 Unutarak yapılan hiçbirşey orucu bozmaz ancak takva bakımından kaza edilmesi sevabdır.


2 Göze ve kulağa damlatılnlar


3 Boğazdan içeri su kaçırmadan  boy abdesti almak(serinlemek maksadıyla olursa orucu bozar)


Tüm ibadetlerimizin esası Allah(cc) ın rızasını kazanmaktır dolayısıyla da ibadetlerimizde şüpheli oln her şeyden sakınmalıyız.


NAMAZ VAKİTLERİ


 İbn'i Abbas (r. a.) anlatıyor: Resülullah (s.a.v.) buyurdular ki: Cibril (a.s.) bana, Beytullah'ın yanında, iki kere imamlık yaptı. Bunlardan birincisinde öğleyi, gölge ayakkabı bağı kadarken kıldı. Sonra, ikindiyi her şey gölgesi kadarken kıldı. Sonra akşamı güneş battığı ve oruçlunun orucunu açtığı zaman kıldı. Sonra yatsıyı, ufuktaki aydınlık (şafak) kaybolunca kıldı. Sonra sabahı şafak sökünce ve oruçluya yemek haram olunca kıldı. İkinci sefer öğleyi, dünkü ikindinin vaktinde herşeyin gölgesi kendisi kadar olunca kıldı. Sonra ikindiyi, herşeyin gölgesi kendisinin iki misli olunca kıldı. Sonra akşamı, önceki vaktinde kıldı. Sonra yatsıyı, gecenin üçte biri gidince kıldı. Sonra sabahı, yeryüzü ağarınca kıldı.


Sonra Cibril (a.s.) bana yönelip:


Ey Muhammedl Bunlar senden önceki peygamberlerin (a.s) vaktidir. Namaz vakti de bu iki vakit arasında kalan zamandır! dedi.


Tirmizî, Salât 1, (149); Ebü Dâvud, Salât 2, (393)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.